Old Tjikko

 
På Fulufjället i Dalarna, inte långt ifrån det som kallas för Sveriges högsta vattenfall, finns världens äldsta trädklon. Det är en gran som kallas Old Tjikko. Tester har visat att "den genetiskt är samma individ som 9550 år gamla döda rester av rotsystem på samma plats" (Wikipedia 200417).
Berg - Bilder - Dalarna - Europa - Foto - Fulufjällets nationalpark - Njupeskär - Old Tjikko - Skogen - Världens äldsta trädklon