Vandring i ett svunnet Kiruna: vinterblandning

Gamla järnvägen och kraftledningar på Ön, rivna.
 
B5 i vinterskrud, flyttad till Luossavaara.
 
Kiirunavaara och Hjalmar Lundbohmsgården, flyttad till Luossavaara.
 
Gamla Uno X i Tuolluvaara, riven.
 
Vindkraftverk, malmvagnar, järnvägsstation och järnvägshotellet, de två sistnämnda rivna.
 
I förgrunden Länsmansbostaden, flyttad till nya stadsdel.
 
Lingonstigen (riven) och stadshuset (under rivning).
 
Gruvbyggnad på Luossavaara, riven.
 
I förgrunden järnvägshotellet, rivet.
B5 - Bilder - Bolagsområdet - Foto - Hjalmar Lundbohmsgården - Järnväg - Järnvägshotell - Järnvägsstation - Kiirunavaara - Kiruna - LKAB - Lingonstigen - Luossavaara - Länsmansbostad - Malmvagnar - Stadshuset - Stadsomvandling - Tuolluvaara - Vindkraftverk - Vinter