Julhälsning från ett svunnet Kiruna

Ullspiran.
 
Det heter ju att alla goda ting är tre och därför passar det bra att för tredje och sista gången lägga upp fotografier från ett svunnet Kiruna i juletid. Jag har helt enkelt inte fler som inte redan publicerats i andra sammanhang.
 
Samtliga motiv i det här inlägget är rivna. Det enda som finns kvar är just fotografierna.
 
Med detta önskar jag alla besökare en riktigt god jul!
 
Förmansklubben (B8 och LKAB:s gamla laboratorium).
 
Bolagshotellet.
 
Bolagshotellet.
 
Bolagshotellet.
 
Bolagshotellet.
 
Hyreshus på Gruvfogdegatan.
 
Arbetarbostad i Bolagsområdet.
 
KGS på industriområdet i Tuolluvaara.
 
Temperatur- och tidvisaren vid Petterssons bygg.
 
Gamla ställverket.
Arbetarbostäder - Arkitektur - B8 - Bilder - Bolaget - Bolagshotellet - Bolagsområdet - Bromsgatan - Foto - Förmansklubben - Gruvfodgegatan - Julgran - Julhälsning - Kiirunavaara - Kiruna - Månen - Rivning - Samhällsomvandling - Ställverk - Tuolluvaara - Ullspiran - Vinter - Ön