Farväl Kiruna Stadshus V

 
Inredningsarkitekten Folke Sundberg anlitades för att inreda Kirunas nya stadshus i nära samråd med arkitekten Artur von Schmalensee. Den sistnämnda var också involverad i utsmyckningen av lokalerna och det arbetet omfattade många inslag i byggnaden. Som exempel (vid sidan om konstverken) kan nämnas räcket i trappan upp till fullmäktigesalen (bilden ovan) som skapades av konststudenten Sverre Erixon. Lampor runt om i stadshuset, inte minst i själva stadshushallen, togs fram av lärare och elever vid dåvarande Kiruna Praktiska Ungdomsskola. Den ursprungliga inomhusträdgården arrangerades av Sven Hermelin och planterades av KG Malmgren.
 
Stadshusets totala yta landade på 10 664,5 kvadratmeter fördelat på de olika våningarna. Tanken med den öppna stadshushallen var att kirunaborna skulle känna sig välkomna och enligt arkitekten von Schmalensee inte "tyngda av myndigheternas makt".
 
Källa: Kiruna Stadshus, invigningsbroschyr 1963.   
 
 
 
 
 
 
 
Arkitektur - Artur von Schmalensee - Bilder - Foto - Kiruna - Lappland - Rivning - Samhällsomvandling - Stadsflytt - Stadshus