Försvunna fotomotiv: Det var en gång...

 
Ingenting varar för evigt. Ovan ser du en vy i Kiruna som inte längre finns. Transformatorstationen, kvarteret Ullspiran, B95 och B8 är samtliga rivna. Om de mindre arbetarbostäderna vars tak skymtar fortfarande står kvar vet jag tyvärr inte, men om de inte redan är rivna är det bara en tidsfråga innan det sker. När det gäller hyreshusen på Gruvfogdegatan är rivningsprocessen igång sedan en tid tillbaka.
 
Fotografiet nedan föreställer den gamla bebyggelsen på Bromsgatan, från vänster B95 (riven), Hjalmar Lundbohmsgården (flyttad till Luossavaara), B5 (flyttad till Luossavaara) och B8 (riven).
 
Arbetarbostäder - Arkitektur - B5 - B8 - B95 - Bilder - Bolagsområdet - Bromsgatan - Foto - Gruvfodgegatan - Hjalmar Lundbohmsgården - Kiruna - LKAB - Rivning - Stadsomvandling - Transformatorstation - Ullspiran