Rigshospitalet

Bilder - Danmark - Europa - Foto - Köpenhamn - Riget - Rigshospitalet