Försvunna fotomotiv: LKAB-bron och järnvägen

 
Här gick en gång järnvägen. Redan när denna bild togs i december 2013 var den borta och snart följde bron till LKAB:s gruvområde efter. I år rivs antagligen den gamla järnvägsstationen med tillhörande byggnader i bakgrunden.
Bilder - Foto - Järnväg - Järnvägshotell - Kiruna - Kiruna C - LKAB - LKAB-bron - Stadsflytt - Stadsomvandling