Bolagsskolan

Jag hittar inget årtal för när den senare varianten av Bolagsskolan stod klar, men någon gång kring 2013/2014 lades skolan ned. Numera huserar Kulturskolan i byggnaderna. Samtliga fotografier i detta inlägg, förutom det sista, togs när Bolagsskolan fortfarande var igång.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bolaget - Bolagsområdet - Bolagsskolan - Foto - Kiirunavaara - Kiruna