Bolagsskolan

Jag hittar inget årtal för när den senare varianten av Bolagsskolan stod klar, men någon gång kring 2013/2014 lades skolan ned. Numera huserar Kulturskolan i byggnaderna. Samtliga fotografier i detta inlägg, förutom det sista, togs när Bolagsskolan fortfarande var igång.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bolaget - Bolagsområdet - Bolagsskolan - Foto - Kiirunavaara - Kiruna

B54 - en stilstudie

Här följer en stilstudie av min favoritbyggnad i Kiruna, nämligen övergivna B54. Klicka här för att läsa mer om byggnadens historia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B54 - Bilder - Bolaget - Bolagsområdet - Foto - Kiruna - LKAB

Krematorium

Kirunas krematorium ritades av arkitekten Bertil Höök och stod klart 1933. Det byggdes ut på 1950-talet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertil Höök - Bilder - Foto - Kapell - Kiruna - Krematorium - Kyrka

Detaljer

Taket på numera rivna B95.
 
Kiirunavaara.
 
 
 
TGA, Tuolluvaara.
 
TGA, Tuolluvaara.
 
 
Jerusalem.
Bilder - Foto - Järnvägsstation - Kiirunavaara - Kiruna - Kyrka - LKAB - LKAB-skrapan - TGA - Tuolluvaara