Gula raden

Av de ursprungliga sex så kallade Iggesundshus (efter den typ av arbetarbostad i Iggesund vars ritningar användes) som uppfördes i Kiruna finns idag tre bevarade (än så länge). De ligger på Hjalmar Lundbohmsvägen, nära Stadshuset och mitt emot B39, och kallas för Gula raden även om byggnaderna från början antagligen var röda. Iggesundshusen stod klara år 1900 och fick beteckningarna B21, B30, B32, B34 och B35. Redan när de byggdes ändrades de något i jämförelse med bostäderna i Iggesund och de har fortsatt förändras en del både in- och utvändigt genom åren.
 
Källa: Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II av Lasse Brunnström.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetarbostäder - Bilder - Foto - Gula raden - Hjalmar Lundbohmsvägen - Iggesund - Iggesundhus - Kiirunavaara - Kiruna - LKAB