Gula raden

Av de ursprungliga sex så kallade Iggesundshus (efter den typ av arbetarbostad i Iggesund vars ritningar användes) som uppfördes i Kiruna finns idag tre bevarade (än så länge). De ligger på Hjalmar Lundbohmsvägen, nära Stadshuset och mitt emot B39, och kallas för Gula raden även om byggnaderna från början antagligen var röda. Iggesundshusen stod klara år 1900 och fick beteckningarna B21, B30, B32, B34 och B35. Redan när de byggdes ändrades de något i jämförelse med bostäderna i Iggesund och de har fortsatt förändras en del både in- och utvändigt genom åren.
 
Källa: Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II av Lasse Brunnström.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetarbostäder - Bilder - Foto - Gula raden - Hjalmar Lundbohmsvägen - Iggesund - Iggesundhus - Kiirunavaara - Kiruna - LKAB

Dallas, Texas

 
 
 
 
 
 
Krysset i gatan markerar platsen där president John F Kennedy blev mördad. I bakgrunden syns byggnaden som Lee Harvey Oswald påstås ha skjutit presidenten från. Där finns numera ett museum om händelsen.
 
 
USA
Bilder - Dallas - Elm Street - Foto - JFK - Renaissance Tower - Texas - Thanksgiving Square

Ännu en förnimmelse av framtiden

Det börjar tydligen dra ihop sig för rivning av Ullspirans gårdar som ligger närmast gruvområdet. Även B95 finns innanför avspärrningen. Jag får säkert anledning att återkomma till detta inom en snar framtid, men idag bjuder jag på bilden ovan. Den är fotograferad när jag var i Kiruna för tre veckor sedan. För mig var det ännu en förnimmelse av det som komma skall inom en alldeles för snar framtid.
Bilder - Bolagsområdet - Foto - Kiirunavaara - Kiruna - LKAB - Stadsflytt - Stadsomvandling