I väntan på slutet

Vi återvänder till Ullspiran. Rivningen är planerad att börja i år. Fotografierna är från juni/juli och december 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bolaget - Bromsgatan - Foto - Kiirunavaara - Kiruna - LKAB - Stadsflytt - Stadsomvandling - Ullspiran