Kirunablandning

 
 
 
 
 
 
 
 
Gruvvägen - Högalid - Järnvägsparken - Kiirunavaara - Luossavaara - Sandstensberget - Snusdosan - Spottkoppen
Birgitta Isacsson

Trevlig blandning och trevlig helg!

Kirunafotominnen

Tack och tack detsamma!