Kvällspromenad i Bolagsområdet

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetarbostäder - Bilder - Bläckhorn - Bolaget - Bolagsområdet - Foto - Kiirunavaara - Kiruna - Radiomast - Stadsflytt - Stadsomvandling