Jukkasjärvi kyrka

 
De äldsta delarna av kyrkan i Jukkasjärvi härstammar från åren 1607-1608. Under 1700-talet både till- och ombyggdes kyrkan och någon gång under 1740-talet tillkom också klockstapeln. Enligt Wikipedia är Jukkasjärvi kyrka den äldsta i Lappland. Under kyrkgolvet ligger flera människor begravda. Altartavlan skapades av Bror Hjorth.
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bror Hjorth - Foto - Jukkasjärvi - Kiruna - Kyrka