Jerusalem (B227)

 
Att Jerusalem ligger i Kiruna känner nog de flesta kirunabor till. Byggnaden som delar namn med den historiska staden uppfördes av LKAB under 1927-1929. Vilken arkitekt som ligger bakom byggnaden vet man tyvärr inte. Den ursprungliga tanken var att Jerusalem skulle bebos av ensamstående gruvarbetare men så småningom byggdes huset om invändigt för att kunna erbjuda lägenheter även till familjer. En teori om smeknamnet "Jerusalem" menar att det uppstått på grund av det stora antalet hyresgäster som förde ett oväsen som kunde liknas vid Jerusalems förstörelse.
 
Byggnaden var rivningshotad i mitten på nittiotalet på grund av sitt då dåliga skick, men räddades och blev byggnadsminnesmärkt år 2001. Att Jerusalems faktiska förstörelse inte ligger långt fram i tiden står däremot klart med anledning av rasrisken och den framtida gruvbrytningen.
 
Källor:
Från Bolagsområde till gruvstadspark av Kenneth Johansson / Peter Stenberg (Föreningen Kirunas Rötter, 2013) och Byggnader i centrala Kiruna av Jerry Norendahl (Fritids- och Kulturförvaltningen, Kiruna kommun, 2008).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bolaget - Bolagsområdet - Foto - Jerusalem - Kiirunavaara - Kiruna - LKAB - Stadsflytt - Stadsomvandling