Gamla sjukhuset (B46)

 
I det här inlägget tittar vi närmare på det gamla sjukhuset i Kiruna. Fotografiet ovan är taget 2008 medan övriga bilder i inlägget är från 2012. Byggnaden har beteckningen B46 och var därmed den fyrtiosjätte byggnad som uppfördes av LKAB under stadens tidiga år. Gustaf Wickman gjorde ritningarna till B46 som började uppföras redan år 1900 (först som arbetarbostad), men det var i och med en tillbyggnad år 1902 som sjukhuset stod någorlunda färdigt. Det tycks som om det varit trångbott och undermåligt från första stund. Ytterligare utbyggnader tillkom år 1907-1908 samt 1927-1928. Den mest kända sjukvårdsprofilen som huserat i det gamla sjukhuset är antagligen epidemisköterskan Mia "syster Mia" Carlsson som fått en gata i Kiruna uppkallad efter sig. Hon kämpade mot epidemier och för sjukvårdsupplysning runt om i Kirunatrakterna, ofta med hjälp av flyget. 
 
Byggnaden fungerade som sjukhus fram till år 1950 då det nya lasarettet invigdes. Sedan dess har B46 bland annat fungerat som kontor, ungkarlsboende och ungdomsgård. Sedan ett antal år huserar musikföreningen Tusen Toner i B46 med bland annat en egen scen. Vad som händer med byggnaden inom en allt för snar framtid är väl inte klart, men antagligen väntar rivning i och med rasrisken.
 
Källor:
Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II av Lasse Brunnström (3:e upplagan, 1984) och Kiruna 1900-1950 med huvudsaklig text av Gustaf Frank (Minnesskrift till 50-årsjubileet, 1950).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Foto - Kiruna - LKAB - Sjukstuga - Stadsflytt - Stadsomvandling - Tusen Toner