Gamla sjukhuset (B46)

 
I det här inlägget tittar vi närmare på det gamla sjukhuset i Kiruna. Fotografiet ovan är taget 2008 medan övriga bilder i inlägget är från 2012. Byggnaden har beteckningen B46 och var därmed den fyrtiosjätte byggnad som uppfördes av LKAB under stadens tidiga år. Gustaf Wickman gjorde ritningarna till B46 som började uppföras redan år 1900 (först som arbetarbostad), men det var i och med en tillbyggnad år 1902 som sjukhuset stod någorlunda färdigt. Det tycks som om det varit trångbott och undermåligt från första stund. Ytterligare utbyggnader tillkom år 1907-1908 samt 1927-1928. Den mest kända sjukvårdsprofilen som huserat i det gamla sjukhuset är antagligen epidemisköterskan Mia "syster Mia" Carlsson som fått en gata i Kiruna uppkallad efter sig. Hon kämpade mot epidemier och för sjukvårdsupplysning runt om i Kirunatrakterna, ofta med hjälp av flyget. 
 
Byggnaden fungerade som sjukhus fram till år 1950 då det nya lasarettet invigdes. Sedan dess har B46 bland annat fungerat som kontor, ungkarlsboende och ungdomsgård. Sedan ett antal år huserar musikföreningen Tusen Toner i B46 med bland annat en egen scen. Vad som händer med byggnaden inom en allt för snar framtid är väl inte klart, men antagligen väntar rivning i och med rasrisken.
 
Källor:
Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II av Lasse Brunnström (3:e upplagan, 1984) och Kiruna 1900-1950 med huvudsaklig text av Gustaf Frank (Minnesskrift till 50-årsjubileet, 1950).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Foto - Kiruna - LKAB - Sjukstuga - Stadsflytt - Stadsomvandling - Tusen Toner

Jerusalem (B227)

 
Att Jerusalem ligger i Kiruna känner nog de flesta kirunabor till. Byggnaden som delar namn med den historiska staden uppfördes av LKAB under 1927-1929. Vilken arkitekt som ligger bakom byggnaden vet man tyvärr inte. Den ursprungliga tanken var att Jerusalem skulle bebos av ensamstående gruvarbetare men så småningom byggdes huset om invändigt för att kunna erbjuda lägenheter även till familjer. En teori om smeknamnet "Jerusalem" menar att det uppstått på grund av det stora antalet hyresgäster som förde ett oväsen som kunde liknas vid Jerusalems förstörelse.
 
Byggnaden var rivningshotad i mitten på nittiotalet på grund av sitt då dåliga skick, men räddades och blev byggnadsminnesmärkt år 2001. Att Jerusalems faktiska förstörelse inte ligger långt fram i tiden står däremot klart med anledning av rasrisken och den framtida gruvbrytningen.
 
Källor:
Från Bolagsområde till gruvstadspark av Kenneth Johansson / Peter Stenberg (Föreningen Kirunas Rötter, 2013) och Byggnader i centrala Kiruna av Jerry Norendahl (Fritids- och Kulturförvaltningen, Kiruna kommun, 2008).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bolaget - Bolagsområdet - Foto - Jerusalem - Kiirunavaara - Kiruna - LKAB - Stadsflytt - Stadsomvandling

Ett finskt gästspel

 
I helgen besökte jag Vörå som ligger utanför Vaasa i Finland. Det ligger alltså i den del av landet där det talas både svenska och finska och där skyltar och liknande är skrivna på båda språken. De sju inledande bilderna i det här inlägget föreställer området kring kyrkan. Kyrkan i Vörå är Finlands äldsta bevarade träkyrka som fortfarande är i bruk. Den uppfördes år 1626.
 
Med dessa fotografier inviger vi också en ny kategori här på Kirunafotominnen, en kategori som jag valt att kalla "Mellan Kiruna och fjärran" (en textrad hämtad ur den odödliga låten "Vintersaga"). Den kommer innehålla fotografier från världen utanför gruvstaden och min nuvarande hemstad Uddevalla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonus-systersonen Max i djup koncentration.
 
När jag öppnade persiennen på söndagsmorgonen hade snö fallit under natten.
 
 
 
 
Rusningstrafik...
Bilder - Finland - Foto - Kyrka - Vaasa - Vörå

Farväl Ullspiran VII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bolagsområdet - Bromsgatan - Foto - Gruvlave - Kiirunavaara - Kiruna - LKAB - Stadsflytt - Stadsomvandling - Ullspiran