Farväl Ullspiran VI

 
"Vidare byggdes i början av 1960-talet ett stort antal lägenheter invid gamla kontoret,
dels de s k gruvfogdegatshusen till ett antal av fyra hus med 89 lägenheter, dels kvarteret
Ullspiran söder därom med 148 stora lägenheter (medelyta 87 m2) i nio trevåningshus och
fyra grupper tvåvåningshus söder därom. Ullspiran har starkt differentierad trafik med omslutande
garage, angöringsfickor och parkeringsplatser. Gårdsbildningarna som är delvis öppna mot
söder inrymmer lekplatser för barnen. Utbyggnaden av Ullspiran skedde på Kiruna stads
särskilda begäran och under vårt motstånd med hänsyn till närheten till Kiirunavaara-malmen
och därav följande rasproblem. Husen får en livslängd som sannolikt ej överstiger 50 år."
 
Ur kapitlet "Bostäder och bostadsområden i Kiruna under sjuttio år" av Owe Carlsson,
byggnadschef vid LKAB, Kiruna. Ingår i "Norrbotten väger tungt", en antologi utgiven
av LKAB år 1972.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bolaget - Bolagsområdet - Bromsgatan - Foto - Kiruna - LKAB - Stadsflytt - Stadsomvandling - Ullspiran