Reloaded

 
Det är inte ofta som Kiruna behöver dela med sig av utrymmet här men nu är det dags igen. För snart ett år sedan förenade jag nytta med nöje och lät min då nya kamera jobba lite när Stream Dancecrew framförde sin "Blackout". Dansgruppen består av danselever från Akademi Sinclair. När de i veckan bjöd på sin andra föreställning, "Reloaded", på Östraboteatern i Uddevalla frågade de om jag ville fotografera igen - och det ville jag såklart! Här är ett litet axplock ur den massiva bildskörd som jag precis börjat gå igenom.
 
Dansare: Natasha Carlsson, Frida Edholm, Ebba Daghäll, Janina Strömberg, Matthew Lavoie, Catrin Henriksson, Isak Bajrami, Tilda Röhlander, Caroline Samuelsson, Nathalie Kindhult, Hampus Västerstig, Alice Marin Karlsson, Andréa Käding, Nathalie Ström, Sara Arntsen, Gabriella Vahlberg, Josefine Skarpnes, Mikael Covarrubias och Sandra Blidér.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademi Sinclair - Bilder - Blackout - Dans - Foto - Reloaded - Stream Dancecrew - Uddevalla - Uddevalla gymnasieskola - Östraboteatern

Farväl Ullspiran VI

 
"Vidare byggdes i början av 1960-talet ett stort antal lägenheter invid gamla kontoret,
dels de s k gruvfogdegatshusen till ett antal av fyra hus med 89 lägenheter, dels kvarteret
Ullspiran söder därom med 148 stora lägenheter (medelyta 87 m2) i nio trevåningshus och
fyra grupper tvåvåningshus söder därom. Ullspiran har starkt differentierad trafik med omslutande
garage, angöringsfickor och parkeringsplatser. Gårdsbildningarna som är delvis öppna mot
söder inrymmer lekplatser för barnen. Utbyggnaden av Ullspiran skedde på Kiruna stads
särskilda begäran och under vårt motstånd med hänsyn till närheten till Kiirunavaara-malmen
och därav följande rasproblem. Husen får en livslängd som sannolikt ej överstiger 50 år."
 
Ur kapitlet "Bostäder och bostadsområden i Kiruna under sjuttio år" av Owe Carlsson,
byggnadschef vid LKAB, Kiruna. Ingår i "Norrbotten väger tungt", en antologi utgiven
av LKAB år 1972.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bolaget - Bolagsområdet - Bromsgatan - Foto - Kiruna - LKAB - Stadsflytt - Stadsomvandling - Ullspiran