Tio favoritbyggnader

Kirunabilder publicerade nyligen sina tio favoritbyggnader i Kiruna. Inspirerad av det inlägget gör jag nu min egen variant. Även jag har utelämnat i mitt tycke självskrivna byggnader som Hjalmar Lundbohmsgården, kyrkan, Bolagshotellet och så vidare. När jag letade fram fotografier till detta inlägg slog det mig att många av mina tidigare favoriter halkat ner på favoritskalan på grund av stadsflytt eller ombyggnationer. Med andra ord finns det kanske utrymme för en "forna favoriter"-lista framöver! Nämnas bör att den byggnad som har plats nummer två på denna lista snart kommer studeras närmare i egna inlägg här på Kirunafotominnen.
 
Plats 3-10 (utan inbördes ordning)
Bläckhorn med tillhörande förrådsbyggnad.
 
Gråbergslaven på Kiirunavaara.
 
Bläckhorn i tegel (borträknat utbyggnaderna). Klicka här för fler bilder.
 
 
Familjen Lundgrens ingenjörsbostad. Klicka här för fler fotografier.
 
Gravkapellet på Kiruna kyrkogård.
 
Gammal gruvbyggnad vid foten av Kiirunavaara.
 
De gamla gruvlavarna i Tuolluvaara. Klicka på kategorin "Kiruna: Tuolluvaara" i menyn ovan för fler bilder.
 
 På andra plats: B95
 
På första plats: B54
(klicka här och sedan här för fler fotografier)
 
B54 - B95 - Bilder - Bläckhorn - Bolagsområdet - Foto - Kiruna - LKAB - TGA - Tuolluvaara