Farväl Ullspiran I

 
Det är dags att dra igång ett nytt omfattande fototema. Tidigare har natur och byggnader längs Norgevägen samt Kiruna kyrka fått en specialplats här i bloggen. Den här gången är det kvarteret Ullspirans tur. De karakteristiska gårdarna med sina tegelhus är snart ett minne blott. Flera lägenheter har stått tomma de senaste åren, endast ett fåtal bofasta finns kvar. Under 2014 är det tänkt att området ska tömmas helt och därefter väntar en rivning. Ännu en epok i Kiruna försvinner. Jag har själv bott en tid av mina första år på den så kallade tvåans gård, den som är närmast LKAB:s industriområde. Kanske är det därför jag alltid återvänder till området och därför som platsen innehåller så mycket Kiruna för mig. Ullspiran byggdes under tidigt 1960-tal då det behövdes bostäder i Kiruna. Rivningen femtio år senare sker under samma omständigheter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bolagsområdet - Foto - Kiruna - LKAB - Stadsflytt - Stadsomvandling - Ullspiran