Scannat: Anno 1999, 2000 och 2002

 
Detta inlägg bjuder på en tillbakablick, kanske till och med lite nostalgi, i form av tre scannade pappersoriginal. Överst kyrkan under renovering i juni 1999. Första bilden nedan föreställer den numera rivna danspaviljongen på Petsamo som sommaren år 2000 användes till en "Sopopera". Det tredje och sista fotografiet föreställer den samlingspunkt som fanns vid banvallen över Luossajärvi. Fotografiet är taget i juli eller augusti 2002. 
 
 
 
 
Bilder - Dansbana - Foto - Kiruna - Kyrka - LKAB - LKAB-skrapan - Luossajärvi - Petsamo - Scannade original