- Bläckhorn i tegel -

 
1901 uppfördes tre så kallade Bläckhorn i tegel (B48, B49 och B50). De har åtminstone utvändigt behållit sitt originalutseende till största del, i alla fall om de tillkomna entréerna räknas bort. Samtliga tegelbläckhorn står som sagt kvar, men bara några år till.
 
 
 
 
 
 
 
Bilder - Bläckhorn - Foto - Kiruna - Stadsflytt - Stadsomvandling - Tegel - Ullspiran