B39 - Bengt Lundgrens ingenjörsbostadEn av Kirunas vackraste men mest svårfotograferade byggnader torde vara ingenjörsbostaden som byggdes för Bengt Lundgren med familj. Lundgren var byggnadsingenjör och bostaden, som stod färdig år 1900, fick beteckningen B39 och var alltså den trettionionde byggnaden i det nya samhället. Hjalmar Lundbohm erbjöd byggnadsingenjören att själv vara aktiv i utformningen av B39 vilket ledde till att Lundbohm efterhand fick försöka krympa ner Lundgrens önskemål. Bland annat skulle ett tänkt varmvattensystem i slutänden ha kostat lika mycket att anlägga som i det betydligt större Bolagshotellet (som byggdes en bit nedanför B39). Gustaf Wickman var arkitekten bakom ingenjörsbostaden och kostnaden för bygget landade på 28 000 kronor. Intill B39 byggdes ännu en ingenjörsbostad, B40 som givetvis revs någon gång under 1980-talet. Där B40 stod ska det nyligen ha blivit en parkering för besökande till gruvstadsparken. Kiruna i ett nötskal med andra ord. Bengt Lundgrens ingenjörsbostad står dock kvar och är en av de byggnader som ska bevaras i stadsomvandlingen. Men om den verkligen flyttas får vi väl se.

Bilderna i detta inlägg är fotograferade i juli 2010 och december 2011. Som redan påpekats är byggnaden pga den vildvuxna skogen (som en gång var en vacker trädgård...) svår att fånga på bild, vilket nog framgår av fotografierna. Informationen om B39:s historia är hämtad ur "Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II" av Lasse Brunnström. 

Birgit

Tack för dina bilder av detta vackra hus! Skönt att veta att det ska flyttas till annan plats och undgå rivning. Men det är ju här det ligger vackrast. När vi bodde där (1950-1969) var det en infart uppifrån Hjalmar Lundbohmsvägen. Vintertid åkte vi på masonitskiva nedför den backen. Spårvägen med låg precis ovanför och man fick hålla uppsikt när de blåa spårvagnarna kom. Då var det ingen gräsmatta omkring huset utan vild natur, där det växte aspar, rönnar och granar.

Kirunafotominnen

Tack för din kommentar! Jätteroligt att få ta del av dina minnen kring byggnaden och platsen!