Gråbergslaven på Kiirunavaara


Gråbergslaven, vintern 2005.

En viktig del av Kirunas horisontlinje är den så kallade gråbergslaven på Kiirunavaara, uppförd 1966 utifrån en ritning av Hjalmar Granholm. På två veckor stod den 64 meter höga byggnaden, vars uppgift var att inhysa bland annat hissmekaniken för att frakta upp gråberg ur gruvan, färdig. En utbyggnad gjordes 1973-1974. År 1998 slutade LKAB använda gråbergslaven och samma år annonserades att byggnaden skulle rivas. Men än står den där på Kiirunavaara...

Källa: Kiruna Tidningen, nr 8, 1998.

Bilderna nedan är från 2009-2011.