B54: Handelslokalen

 
Den femtiofjärde byggnaden som uppfördes i Kiruna, B54, finns kvar än idag. Den ursprungliga byggnaden stod färdig 1901 men huset har blivit tillbyggt år 1912, 1914, 1918 och 1936. Som med så många andra verksamheter i Kiruna var stadens grundare Hjalmar Lundbohm drivande även i bygget av B54 vars lokaler skule inrymma handelsbolaget som startats bland annat för att bryta det monopol som handlare Green hade i början av förra seklet. Källa: Lasse Brunnström - "Kiruna, ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II".
 
På senare tid huserade bland andra Radio Kiruna och musikföreningen Tusen Toner i B54 men nu har huset stått öde i många år. Som traditionen bjuder med LKAB-ägda historiska hus i Kiruna är det väl bara en fråga om huset hinner rasa ihop av sig själv innan det rivs. Eventuella planer för B54 går väl ändå om intet på grund av sprickbildningarna från gruvan. Jag har själv varit inne i byggnaden några gånger då det begav sig, både på över- och undervåningen, men har inga direkta minnen av hur det såg ut. Fotografierna i det här inlägget är tagna mellan 2009 och 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B54 - Bolagsområdet - Handelsbolaget - Hjalmar Lundbohm - LKAB