Bolagshotellet i KirunaBolagshotellet är en av Kirunas äldsta byggnader och tyvärr också en av de som får offras i den kommande stadsomvandlingen. Bolagshotellet började byggas år 1900 och stod färdigt år 1901. Det byggdes för LKAB:s räkning. Arkitekten Gustaf Wickman står bakom Bolagshotellet och byggnadens färgkombination tros ha varit densamma ända från början. Enligt Lasse Brunnströms bok "Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II" (1980) kallades Bolagshotellet under planeringsstadiet för Hotel Kiirunavaara. Bolagshotellet har byggts ut en del sedan det ursprungliga uppförandet och intill finns också ett så kallat annex med ytterligare rum. Annexet byggdes 1960. Tyvärr har jag aldrig varit in i Bolagshotellet men jag hoppas ändra på det nästa gång jag åker till Kiruna. Snart är det ju också försent. Jag hoppas därmed också kunna bjuda på interiörbilder i framtiden. Bilderna i det här inlägget är fotograferade mellan 2009 och 2011.