Hjalmar Lundbohmsgården III detta andra inlägg gör vi ett besök inne på Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna. Bilden ovan föreställer en tavla som hänger över ena trappan upp till övervåningen. De fem första bilderna nedan är tagna inne på Lundbohms kontor. Egentligen är inte det rummet öppet för allmänheten, men ibland har man turen att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Återstående fotografier i inlägget avbildar olika delar av byggnaderna. Samtliga foton är tagna i juli 2010. Påpekas bör att Hjalmar Lundbohmsgården är en av de byggnader som ska flyttas och fortsätta bevaras för eftervärlden.