Hjalmar Lundbohmsgården III detta andra inlägg gör vi ett besök inne på Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna. Bilden ovan föreställer en tavla som hänger över ena trappan upp till övervåningen. De fem första bilderna nedan är tagna inne på Lundbohms kontor. Egentligen är inte det rummet öppet för allmänheten, men ibland har man turen att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Återstående fotografier i inlägget avbildar olika delar av byggnaderna. Samtliga foton är tagna i juli 2010. Påpekas bör att Hjalmar Lundbohmsgården är en av de byggnader som ska flyttas och fortsätta bevaras för eftervärlden.

Hjalmar Lundbohmsgården II två inlägg tittar vi närmare på Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna. Lundbohm var LKAB:s förste disponent och den som anses ha grundat staden. Hjalmar Lundbohmsgården uppfördes i etapper under femton år. 1895 stod den första delen (bild nr ett nedan) färdig och 1910 var den sista klar. Den första delen av byggnaden var det andra huset som uppfördes i Kiruna och fick därför namnet B2. I begynnelsen byggdes B2 för att fungera som kontor och både Lundbohm och August Malm (som senare dog en grym död när han hamnade i malmkrossen) huserade där. Men när Lundbohm blev disponent år 1900 påbörjades utbyggnaden för att omvandla huset till något mer representabelt. Gustaf Wickman och Christian Eriksson verkar båda varit delaktiga i utformningen. Efter att Hjalmar Lundbohm lämnade Kiruna år 1920 har huset fungerat som museum och verksamhetslokal. Lundbohms kontor finns kvar, tydligen närmast orört, och i nästa inlägg tittar vi närmare på det. Hjalmar Lundbohmsgården är väl förresten Kirunas mest kända spökhus. Huruvida det verkligen spökar råder det såklart delade meningar om. Jag har själv tillbringat en natt i huset våren 1998, men de märkligheter vi upplevde då var alltför vaga för att inte lika gärna kunna ha naturliga förklaringar...Bolagshotellet i KirunaBolagshotellet är en av Kirunas äldsta byggnader och tyvärr också en av de som får offras i den kommande stadsomvandlingen. Bolagshotellet började byggas år 1900 och stod färdigt år 1901. Det byggdes för LKAB:s räkning. Arkitekten Gustaf Wickman står bakom Bolagshotellet och byggnadens färgkombination tros ha varit densamma ända från början. Enligt Lasse Brunnströms bok "Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II" (1980) kallades Bolagshotellet under planeringsstadiet för Hotel Kiirunavaara. Bolagshotellet har byggts ut en del sedan det ursprungliga uppförandet och intill finns också ett så kallat annex med ytterligare rum. Annexet byggdes 1960. Tyvärr har jag aldrig varit in i Bolagshotellet men jag hoppas ändra på det nästa gång jag åker till Kiruna. Snart är det ju också försent. Jag hoppas därmed också kunna bjuda på interiörbilder i framtiden. Bilderna i det här inlägget är fotograferade mellan 2009 och 2011.Fågelskådning med kameraKameran fick vädras i det fina vädret under eftermiddagen. Här är några färska fågelbilder!
Kurragömma?