B1 och Gröna Villan

De två fotografierna ovan är från sommaren 2009 och föreställer B1 (Byggnad 1). Precis som namnet säger är detta den första byggnaden som uppfördes i det samhälle som skulle bli Kiruna. Den uppfördes år 1890 och låg först vid Luossajärvis strand men flyttades senare till det område där Hjalmar Lundbohmsgården ligger. B1 gick under smeknamnet "Hotel Luossajärvi" och den tros ha anor från 1700-talet eftersom den från början fanns uppförd i Jukkasjärvi innan nedplockningen och återuppförandet vid Luossajärvi. 

Fotografierna nedan från sommaren 2009 och sommaren 2010 föreställer den så kallade "Gröna Villan". Den härstammar från cirka 1901 och uppfördes som ingenjörsbostad. Tyvärr är det inte så mycket mer än själva formen på byggnaden och vissa detaljer som återstår efter flera ombyggnationer. Invändigt byggs den återigen om för att kunna inhysa två lägenheter som i första hand erbjuds de som tvingas flytta från Bromsgatan, kvarteret Ullspiran inom en snar framtid. Gröna Villan är liksom Hjalmar Lundbohmsgården ett av Kirunas legendomsusade spökhus.